dolikosefal (dolichocephalus) kafanın ön arka uzunluğunun, sağ sol uzunluğundan fazla olduğu kafatası; uzun kafa yapısı gösteren