dolikosefali (dolichocephaly) uzun kafalılık; ön arka boyutu uzun olan kafa biçimi