dolorimetri (dolorimetry) ağrının ölçülmes: işlemi