dosimasi hidrostatik (hydrostatic test; docimasie hydrostatique) ölü çocuğun otopsisinde, suya batırılan akciğerlerin yüzüp büzmemesine göre solunum yapıp yapmadığının (canlı doğup doğmadığının) anlaşılmasında kullanılan yöntem; solunum yapmış, solunum yapmadığı halde çürümekte olan, donmuş ve alkolde bekletilmiş akciğerler suda yüzer ilkesiyle inceleme yapan yöntem; su deneyi