dosimasi mikroskopik (docimacia mieroseopic) ölü bebeklerde canlılık belirtisi olarak ele alınan solunum eyleminin yapılıp yapılmadığının anlaşılması için akciğerlerden alınan örneklerin mikroskopla incelenmesi