Downey hücresi (Downey's celi) infeksiyöz mononükleoz hastalığında görülen a tipik lenfositler