doz (dose) bir hastalığın tedavisi için kullanılan belirli bir ilacın/ışının bir kerede verilecek miktarı