döteranomali (deuteranomaly) sık rastlanan, trikromazi türünüde renk görme bozukluğu