drog (drug) tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik amacıyla verilen her türden kimyasal madde; ilaç; madde