duktus arteriozus (ductus arteriosus) fötal yaşamda pulmoner arter ile aort arasındaki bağlantı; bu bağlantının doğumdan sonra süregelmesi patolojiktir, aorttaki arteriel kanın akciğerlere dönmesine neden olur, klinikte özellikle ayaklarda siyanoz vardır