duktus arteriozus açıklığı (patent ductus arteriosus) akciğerlere veya kanı götüren a.pulmonalis ile aort arasında bağlantı bulunması; ayrıca bkz konjenital kalp hastalığı