duodenektomi (duodenectomy) duodenumur bir parçasının ya da tümünün ameliyatla çıkarılması