Dhıpuytren kontraktürü (Dupuytren's contracture) palmar fasyanın kısalması ve kalınlaşmasıyla sonlanan, parmaklarda tleksiyon deformitelerine neden olan, bazı eski epilepsi hastalarında görülebilen fibrozis durumu