dura mater (dura mater) beyni ve medulla spinalisi saran meninkslerin en dıştaki sert ve dayanıklı katmanı; dura materin beyni saran bölümü birbirine sıkıca yapışık iki tabakadan oluşur, bunlardan biri kemiğin içyüzüne yapışık olan endosteal tabaka, diğeri ise beyin/omurilik tarafında bulunan tabakadır ve bu iki tabaka arasında venöz sinüsler bulunur; medulla spinalisi saran dura materde de benzer tabakalaşma vardır, iki tabaka arasında kan damarları fibröz bir doku görülür; rakimeninks