Duret lezyonu (Duret's lesion) hafif bir travma sonrasında beyindeki dördüncü ventrikül içerisine kan dolması