düşük (abortus) gebe kadın uterusundaki embryo ya da fetüsün, doğal gebelik süresinin tamamlanmasından(miadından) önce uterus kavitesi dışına çıkması; çocuk düşürme