düşük komplikasyonları (complications of abortus) inhibisyon, embolizm, kanama, infeksiyon, sepsis, zehirlenmeler, sterilite, ani ölüm