Dyke Davidoff sendromu (Dyke-Davidoff's syndrome) doğumdan sonraki ilk haftalarda bebeğin geçirdiği ve beynin bir tarafına yönelik travma sonrasında görülen zeka geriliği, yüzde asimetri, değişik derecelerde hemipleji, nörolojik bozukluklar, vücudun bir yarısında atrofi gibi bulguların saptandığı sendrom