dysostosis craniofacialis (dysostosis craniofacialis) akroscfali, ckzoftalmi, hipertelorizm, strabismus, papağan gagası biçiminde burun, hipoplastik maksilla ve mandibular prognatizm ile karakterize kalıtsal gelişme bozukluğu tablosu; Crouzon hastalığı