ecthyma gangrenosum (ecthyma gangrenosum) düşkün ve güçsüz hastalarda septisemi ile birlikte seyreden, gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu, vezikül olarak başlayıp hızla püstülleşen ve gangrcnli ülserlere yol açan hastalık