Edsall hastalığı (Edsall's disease) bkz sıcak krampı