effektif doz (effective dose) bir ilacın etkili olabilmesi için verilmesi gereken en düşük miktarı