efferent (efferent) bir merkezden çevreye götüren; uzağa taşıyan;uzaklaştıran