effüzyon (effusion) dokular içerisine eksüdasyon ya da transüdasyon şeklinde sıvı toplanması; peritcn, plevra, vb seröz boşluklara kan serumunun sızması