ego (ego) benlik; çevre kurallarının etkisiyle frenlenmiş, moralize olmuş, topluma ve yasalara uygun bir düzeye gelmiş benlik