egoizm (egoism) kendisine dönüklük; kendisini herşeyin üzerinde ve önünde görme; egotizm