egosentrik (egocentric) kendisine yönelik; egoistik; kendi gereksinmelerini ve ilgilerini ön planda tutan; başkalarını önemsemeyen