ejakülasyon (cjaculation; ejaculatio) birden fışkırma; semen fışkırması