ejakülasyon kanalı (duetus ejaculatorius) duktus deferens ile seminal kese kanalının birleşmesinden oluşan, prostat ile bağlantısı bulunan, ejakülasyon materyalinin boşaltıldığı kanal