ekfoliatif dermatit (exfoliative dermatitis) atopik dermatit, psöriasis, uyuz, liken planus gibi deri hastalıklarında sekonder ya da reaksiyonel veya idiopatik olarak meydana gelen, saç ve tırnak dökülmesi, avuçiçlerinde ve tabanlarda hiperkeratoz, kaşıntı gibi bulgularla ortaya çıkan, deri tabakalarının yerinden kalktığı eritemli bir dermatit