ekimotik (ecchymotic) ekimoz niteliğinde; ekimozla ilgili