ekimoz maskesi (masque ecchymotique; echymotic mask) karın göğüs sıkışmasına bağlı olan asfiktik ölümlerde, ölünün baş boyun bölgesinde görülen koyu mor renkle karakterize siyanoz bulgusu