ekinokok hastalığı (echinococcus disease) bkz hidatik kist