eklampsi (eclampsia) gebeliğin 20. haftası ile doğumdan sonraki ilk hafta arasındaki dönem içerisinde görülen, koma ve konvülsiyon nöbetleriyle karakterize tablo gebeliğin son döneminde ya da lohusa kadınlarda hipertansiyon, ödem, proteinüri konvülsiyonlar ve koma ile karakterize toksemi tablosu; ayrıca bkz preeklampsi