eklamptik (eclamptic) eklampsisi olan; eklampsi özelliğinde