ekografia (echographia; echography) nörolojide hastanın gördüğünü yazabildiği halde düşüncelerini yazamadığı afazi türü