ekojen (echogenic) ultrasonografide, ultrasound dalgaların yansımasını belirten, film plağında beyaz renkli olan alanlar