ekolali (echolalia) hastanın kendisine söylenen bir sözcüğü yankı yapıyormuş gibi aynen yinelemesi durumu; katatonik şizofrenlerde görülen, başka bir kişinin söylediklerinin yankılama şeklinde yinelenmesi; belirli sözcükleri peşpeşe söyleme eylemi; ekofrazi