ekoloji (ecology) çevre ile bu çevre ve içerisindeki canlıların birbirleriyle etkileşimini inceleyen bilim dalı