ekolusen (echolucent) ultrasonografide,ultrasound dalgaların yansımadığı belirten, film plağında siyah renkli olan alanlar