ekopati (echopathy) kelimelerin ve hareketlerin peşpeşe yinelenmesi