ekopraksi (echopraxia) katatonik şizofrenlerde görülen, başka bir kişinin hareketlerinin hasta tarafından peşpeşe yinelenmesi; anlamsız hareketlerin peşpeşe yapılması; ekomatizm; ekomimi; ekokinez; ekomotizm; ekopraksis