eksik düşük (abortus incompletus) bir düşük sonrasında plasenta ve/veya parçalarının uterus içerisinde kalması ve sürekli kanama ile karakterize tablo