eksitasyon (excitation) uyarma ya da uyarana aşırı karşı tepki gösterme olgusu