eksojen siklus (exogenous eyele) bir parazitin konakçı dışında geçirdiği dönemi ve evreleri niteleyen tanım