ekstrak (extract) bitkisel ya da hayvansal kökenli bir drogun etkili maddesinin olabildiğince saflaştırılmış hali