ekstansiyon (extention; extentio) uzaklaşma; germe; ekstremitelerin orta çizgiden uzaklaşması