eksteriör (exterior) dışta bulunan; dış yüze yakın olan