eksternalizasyon (externalization) bireyin çatışmaları, duyguları, eğilimleri ve düşünce biçimiyle, kendi kişiliğini dış dünyada ve dışarıdaki bir varlık/cisim gibi algılama eğilimi