ekstirpasyon (extirpation) bir organ ya da dokunun bütünüyle çıkarılması biçiminde uygulanan cerrahi yöntem